PHÁT HIệN
Hệthốngdịchvụkháchhàng
Tênngườidùng:
Mậtkhẩu:
Mãxác minh:  Mãxác minh
Vịtríhiệntạicủabạn:TRANG CHỦ > PHÁT HIệN > Dịch vụ tư vấn kỹ thuật > Cơ thể

Dịch vụ tư vấn kỹ thuật

Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế toàn cầu, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở nên gay gắt, các doanh nghiệp cần phải đương đầu với những thay đổi của môi trường bên ngoài và không ngừng tối ưu hóa nội lực để có thể cạnh tranh trong môi trường thị trường đào thải những người phù hợp nhất. BACL có thể cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn kỹ thuật chuyên nghiệp, cung cấp cho khách hàng sự hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp và đáng tin cậy, giúp khách hàng đáp ứng các yêu cầu quy định khác nhau của các thị trường khác nhau một cách kịp thời và giành được các cơ hội thị trường mục tiêu càng sớm càng tốt.


Các hạng mục dịch vụ:

• Tư vấn về các yêu cầu và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

• Câu trả lời cho các chính sách liên quan đến thương mại quốc tế

• Tư vấn kiểm soát chất lượng chuỗi cung ứng

• Phân tích các quy định và tiêu chuẩn liên quan của các quốc gia khác nhau

• Các yêu cầu và quy trình chứng nhận thị trường toàn cầu

• Tư vấn tuân thủ nền tảng thương mại điện tử