PHÁT HIệN
Hệthốngdịchvụkháchhàng
Tênngườidùng:
Mậtkhẩu:
Mãxác minh:  Mãxác minh

Phòng thí nghiệm sản phẩm công nghiệp nhẹ

Các sản phẩm công nghiệp nhẹ bao gồm nhiều loại và liên quan đến tất cả các khía cạnh của cuộc sống hàng ngày, bao gồm nhưng không giới hạn ở: đồ dùng cho kỳ nghỉ, văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng, đồ dùng nhà bếp, đồ thể thao, đồ dùng trang trí nhà cửa, v.v. Phòng thí nghiệm vật lý và hóa học của BACL có đội ngũ kỹ thuật sản phẩm công nghiệp nhẹ giàu kinh nghiệm và thiết bị thử nghiệm tiên tiến, có thể cung cấp cho bạn dịch vụ thử nghiệm sản phẩm công nghiệp nhẹ chuyên nghiệp để đảm bảo rằng sản phẩm của bạn đáp ứng yêu cầu của thị trường mục tiêu hoặc người mua.


轻工.jpg


Các bài kiểm tra:

Kiểm tra vật lý: các điểm sắc nhọn, các cạnh sắc, các bộ phận nhỏ, các nguy cơ cơ học, độ bền và độ ổn định, khả năng chống ăn mòn, kiểm tra cấu trúc, tay nghề, v.v.

Thử nghiệm hóa học: Đề xuất California 65, REACH, POPs, Phthalates, Kim loại nặng, Hydrocacbon thơm đa vòng, v.v.