PHÁT HIệN
Hệthốngdịchvụkháchhàng
Tênngườidùng:
Mậtkhẩu:
Mãxác minh:  Mãxác minh

Phòng thí nghiệm chống thấm và chống bụi

Phòng thí nghiệm an toàn chống thấm và chống bụi của BACL có đầy đủ trang thiết bị, có thể đáp ứng các yêu cầu của hệ thống phát hiện chống thấm và chống bụi theo tiêu chuẩn IEC / EN 60529.

 

防水防尘.jpg


Khả năng kiểm tra như sau:

• Xếp hạng bụi: IP1X, IP2X, IP3X, IP4X, IP5X, IP6X;

• Lớp chống thấm nước: IPX1, IPX2, IPX3, IPX4, IPX5, IPX6, IPX7, IPX8, IPX9;

• Kiểm tra nước và mưa theo UL 1993 Sec 8.14 và UL 1598 Sec 17.5.2.