Video
Về BACL

Bay Area Compliance Laboratories Corp. (viết đơn giản là BACL),được thành lập vào năm 1996, trụ sở tại thung lũng silicon tại hoa kỳ, là một tập hợp các thử nghiệm, chứng nhận, kiểm tra, sản xuất thiết bị, đo lường, phòng thí nghiệm, phát triển phần mềm, tư vấn kỹ thuật và các dịch vụ chứng nhận của một bên toàn diện. Hơn 20 năm qua, BACL đã luôn luôn với ý tưởng dịch vụ "chuyên nghiệp, thẩm quyền, h…【Thêm】