GIAO BANH
Hệthốngdịchvụkháchhàng
Tênngườidùng:
Mậtkhẩu:
Mãxác minh:  Mãxác minh
Vịtríhiệntạicủabạn:TRANG CHỦ > GIAO BANH > Tuyênbốcôngbằng

Tuyênbốcôngbằng

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, giữ vững niềm tin của khách hàng đối với công ty, sau đây xin khẳng định:


1. Là cơ quan thứ ba độc lập, không phụ thuộc vào các bên liên quan. Công ty cung cấp cho khách hàng dịch vụ thử nghiệm và chứng nhận một cách khách quan, công bằng, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật, quy định và hợp đồng có liên quan, đồng thời giữ bí mật tất cả thông tin thu được hoặc tạo ra trong các hoạt động.


2. Tất cả các bên có liên quan có thể nhận được dịch vụ của công ty mà không có bất kỳ điều kiện không phù hợp nào khác. Các thủ tục của công ty được quản lý nghiêm ngặt theo cách thức không phân biệt đối xử.


3. Mọi hoạt động của công ty không chịu sự can thiệp của nhân viên hoặc bộ phận hành chính cấp trên, không bị ảnh hưởng bởi áp lực từ kinh doanh, tài chính hay các khía cạnh khác, đồng thời có thể luôn và liên tục đảm bảo tính độc lập và chính trực của phán quyết. 


4. Công ty đã xây dựng "Thủ tục Đảm bảo Công lý", trong đó yêu cầu nhân viên không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào ảnh hưởng đến tính công bằng và độc lập, cũng như không ảnh hưởng đến chất lượng kết quả từ các áp lực thương mại, tài chính hoặc bất kỳ áp lực nào khác và để đảm bảo sự công bằng, Tín nhiệm về tính độc lập và trung thực.


5. Công ty đã thiết lập hệ thống quản lý chất lượng của công ty và biên soạn "Sổ tay Quản lý Chất lượng", và coi "Sổ tay Quản lý Chất lượng" là nguyên tắc cơ bản của quản lý nội bộ của công ty và cam kết cung cấp sự đảm bảo chất lượng cho khách hàng và xã hội.


6. Công ty sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động thử nghiệm thành thạo và / hoặc so sánh giữa các công ty do cơ quan công nhận tổ chức, đồng thời duy trì liên lạc và giao tiếp tốt với các công ty khác, trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức khác và tham gia một cách thích hợp vào các hoạt động tiêu chuẩn hóa để liên tục cải tiến trình độ và khả năng công nghệ.


Các cam kết trên đều có sự giám sát của khách hàng, nếu có vi phạm và gây thiệt hại cho khách hàng, chúng tôi sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm về kinh tế và pháp lý.

                                      

                                                    

                                                                             20 tháng 5, 2020