PHÁT HIệN
Hệthốngdịchvụkháchhàng
Tênngườidùng:
Mậtkhẩu:
Mãxác minh:  Mãxác minh

Dòng nhiệt độ và độ ẩm không đổi có thể lập trình

Các tiêu chuẩn áp dụng:

Tiêu chuẩn Trung Quốc

GB / T2423.1-2008, GB / T2423.2-2008, GB / T2423.3-2016, GB / T2423.4-2008, GJB150.3A-2009,

GJB150.4A-2009, GJB150.9A-2009, v.v.

 

Kiểm tra tiêu chuẩn

GB / T5170.2-2017, GB / T5170.5-2016, v.v.

 

Tiêu chuẩn quốc tế

IEC 60068-2-1: 2007, IEC 60068-2-2: 2007, IEC 60068-2-78: 2012, IEC 60068-2-30: 2005, v.v.

 

Tiêu chuẩn sản xuất

GB / T10586-2006


设备-01.jpg