PHÁT HIệN
Hệthốngdịchvụkháchhàng
Tênngườidùng:
Mậtkhẩu:
Mãxác minh:  Mãxác minh

Phòng thí nghiệm Đồ chơi và Sản phẩm Trẻ em

Để giám sát chất lượng đồ chơi và sản phẩm trẻ em, các quốc gia đã thiết lập các quy định và tiêu chuẩn nghiêm ngặt và đầy đủ về an toàn đối với đồ chơi và sản phẩm trẻ em. Phòng thí nghiệm vật lý và hóa học BACL có thể cung cấp cho bạn các giải pháp toàn diện cho đồ chơi điện, đồ chơi bằng nhựa, đồ chơi nhồi bông, sản phẩm chăm sóc trẻ em và sản phẩm dành cho học sinh, v.v. để hỗ trợ sự lưu thông thuận lợi của đồ chơi và sản phẩm trẻ em của bạn trên thị trường mục tiêu.


玩具.jpg


Các bài kiểm tra:

• Kiểm tra cơ học và vật lý: điểm sắc, cạnh sắc, các bộ phận nhỏ, kiểm tra lạm dụng (kiểm tra lực xoắn, lực căng, thả rơi, va đập), kiểm tra đồ chơi khi cưỡi, kiểm tra động năng phóng cho đồ chơi phóng, kiểm tra tiếng ồn, v.v.;

• Kiểm tra tính dễ cháy: đốt đồ chơi rắn và mềm, đốt vật liệu dệt, kiểm tra điểm chớp cháy, v.v ...;

• Thử nghiệm hóa học: sự di chuyển của các nguyên tố cụ thể, phthalate, hàm lượng kim loại nặng (chì, cadmium, v.v.), hydrocacbon thơm đa vòng, v.v.;

• Kiểm tra an toàn điện: kiểm tra độ tăng nhiệt, kiểm tra độ bền điện, khoảng cách điện và khoảng cách rò rỉ, v.v.


Dịch vụ chứng nhận CPC của Hoa Kỳ

Ủy ban Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC), Hải quan Hoa Kỳ và các nền tảng thương mại điện tử có liên quan đều yêu cầu các sản phẩm dành cho trẻ em được bán ở Hoa Kỳ phải cung cấp chứng chỉ CPC cho các sản phẩm dành cho trẻ em. Là phòng thử nghiệm của bên thứ ba được CPSC công nhận tại Hoa Kỳ, nhiều phòng thử nghiệm BACL có thể cung cấp cho bạn chứng nhận CPC cho các sản phẩm dành cho trẻ em, giúp sản phẩm của bạn thâm nhập thị trường Hoa Kỳ một cách thuận lợi!


理化-03.jpg