PHÁT HIệN
Hệthốngdịchvụkháchhàng
Tênngườidùng:
Mậtkhẩu:
Mãxác minh:  Mãxác minh
Vịtríhiệntạicủabạn:TRANG CHỦ > PHÁT HIệN > Phòng thí nghiệm độ tin cậy cơ học > Cơ thể

Phòng thí nghiệm độ tin cậy cơ học

Tính chất cơ học đề cập đến các đặc tính cơ học của vật liệu thể hiện trong các môi trường khác nhau (nhiệt độ, môi trường, độ ẩm) và dưới các tải trọng bên ngoài khác nhau (kéo, nén, uốn, xoắn, va đập, ứng suất xen kẽ, v.v.) Nó có thể được áp dụng cho bất kỳ giai đoạn nào của một sản phẩm, từ việc kiểm tra chất lượng nguyên liệu thô đến kiểm tra độ bền của thành phẩm.


Các hạng mục và tiêu chuẩn kiểm tra

可靠性-03.jpg


Hộp kiểm tra va đập cơ học

可靠性-04.jpg