PHÁT HIệN
Hệthốngdịchvụkháchhàng
Tênngườidùng:
Mậtkhẩu:
Mãxác minh:  Mãxác minh

Phòng thí nghiệm độ tin cậy của đèn LED ô tô AEC-Q102

AEC (Hội đồng Điện tử Ô tô) chính thức phát hành tiêu chuẩn AEC-Q102 REV vào tháng 3 năm 2017 và nó đã được cập nhật lên phiên bản AEC-Q102 A vào ngày 6 tháng 4 năm 2020. Thông số kỹ thuật này chủ yếu là tiêu chuẩn đánh giá cho các sản phẩm linh kiện quang điện tử rời rạc tham gia vào thị trường ô tô, và nó cũng là tiêu chuẩn quốc tế mới nhất cho đèn LED ô tô. Các hạng mục xác minh của nó bao gồm: LEDTj (Nhiệt độ giao nhau), kiểm tra sulfua hydro (H2S), kiểm tra ăn mòn hỗn hợp khí (FMGC), tuổi thọ xung (PLT), v.v. Mỗi bài kiểm tra dành cho môi trường khắc nghiệt mà đèn LED ô tô có thể gặp phải. Được thiết kế để bảo vệ sự an toàn của bạn khi lái xe. Tiêu chuẩn ô tô AEC-Q102 được xây dựng để kiểm soát chặt chẽ sự an toàn và chất lượng của ô tô. Vượt qua kiểm định AEC-Q102 là một trong những bước quan trọng nhất.


可靠性-05.jpg


Tiêu chuẩn kiểm tra

可靠性-06.jpg


Các bài kiểm tra

可靠性-07.jpg


kiểm tra trang thiết bị

可靠性-08.jpg