PHÁT HIệN
Hệthốngdịchvụkháchhàng
Tênngườidùng:
Mậtkhẩu:
Mãxác minh:  Mãxác minh
Vịtríhiệntạicủabạn:TRANG CHỦ > PHÁT HIệN > Dòng nhiệt độ cao và thấp > Cơ thể

Dòng nhiệt độ cao và thấp

Các tiêu chuẩn áp dụng:

1. Buồng thử nghiệm thay đổi nhiệt độ nhanh chóng

Tiêu chuẩn Trung Quốc

GB / T2423.3-2016, GB / T2423.4-2008, GJB150.9A-2009, v.v.

 

tiêu chuẩn quốc tế

IEC 60068-2-78: 2012, IEC 60068-2-30: 2005, v.v.

 

2. Buồng thử nghiệm sốc nhiệt loại ba hộp / hai hộp

GB / T 2423.22-2012, GJB150.5A-2009, IEC-60068-2-14-2009, v.v.


设备-02.jpg