PHÁT HIệN
Hệthốngdịchvụkháchhàng
Tênngườidùng:
Mậtkhẩu:
Mãxác minh:  Mãxác minh
Vịtríhiệntạicủabạn:TRANG CHỦ > PHÁT HIệN > Phòng tần số thời gian > Cơ thể

Phòng tần số thời gian

Tần số thời gian

Các mặt hàng cụ thể: bộ dao động tinh thể, bộ tổng hợp tần số, bộ đếm tổng quát (máy đo tần số), máy đo tần số vi sóng, máy đo sóng hài, máy so sánh tần số, hệ thống đo nhiễu pha, đồng hồ bấm giờ, máy đo mili giây điện tử, rơ le thời gian, Bộ bảo vệ hành động dòng dư, Tiêu chuẩn tần số tinh thể thạch anh, Máy đo tần số, Đồng hồ bấm giờ, Bộ hẹn giờ, Máy phân tích đồng hồ, Máy đọc tần số dây rung, Máy đo khoảng thời gian, Máy xác minh thời gian, Đồng hồ kỹ thuật số tiêu chuẩn, Máy tạo khoảng thời gian, Máy thu GPS, Hệ thống đo GNSS vi sai thời gian thực, Máy thu đo hệ thống vệ tinh định vị RTK, v.v.

 

时间频率.jpg